Knaagdieren

Knaagdieren

Muizen

Overlast van muizen

Muizen knagen aan van alles en zijn zowel schadelijk voor je eigendommen als voor je gezondheid omdat muizen bacteriën, ziektekiemen en schimmels met zich mee dragen. Doordat ze aan ons voedsel knagen dragen ze deze ziekten over. Tevens vind je overal uitwerpselen en urine van de muizen.

Er komen in Nederland diverse soorten muizen voor: bosmuis, huismuis, huis-spitsmuis en veldmuis.De bestrijding van de muis wordt afgestemd op het soort muis waarmee we te maken hebben. Dit kan o.a. zijn het zetten van lokdozen, het plaatsen van een vangbak of andere maatregelen.

Tevens kunnen wij voor u een weringsadvies opmaken om overlast te voorkomen en de daaruit voortvloeiende maatregelen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het dichtmaken van kieren, verkleinen van roosters, e.d.

De middelen die wij gebruiken zijn uitsluitend bestrijdingsmiddelen die in Nederland zijn toegelaten, en zijn volkomen veilig voor u, uw gezin, uw huisdieren en het milieu.

Ratten

Wanneer er ratten in je leefomgeving zijn, brengt dit een aantal risico’s met zich mee; ratten nemen ziektes mee als tuberculose, hersenvliesontsteking, de Ziekte van Weil en het Hantavirus. Overdragen hiervan kan bijv. via het speeksel, de urine of de uitwerpselen van ratten. Naast dat ze dus zeer onhygiënisch zijn, zijn ze dus ook wel gevaarlijk voor de gezondheid. Daarnaast veroorzaken ratten knaagschade aan allerlei materialen zoals verpakkingen, houten vloeren, leidingen, kabels en isolatiemateriaal.

In Nederland komen diverse soorten ratten voor: bruine rat, zwarte rat, muskusrat en woelrat.

Wat kunt u zelf doen?

  • Voedsel zo onbereikbaar mogelijk bewaren
  • Afval niet laten slingeren

Wat kunnen wij voor u doen?

Een goede preventie in combinatie met een juist afgestemde bestrijding;

  • Wij kunnen onderzoek voor u uitvoeren, weringsadviezen geven en bestrijdingsmaatregelen treffen.
  • Voor de biologische bestrijding van ratten en muizen werken wij met het EKO1000 vangsysteem.

Wij gebruiken uitsluitend bestrijdingsmiddelen die in Nederland zijn toegelaten, en zijn volkomen veilig voor u, uw gezin, uw huisdieren en het milieu.

Laat ratten en muizen altijd bestrijden door een professionele ongediertebestrijder.

EKO1000- Ratten en Muizenval

EKO1000 ratten en muizenval

Als u ratten en muizen wilt weren en bestrijden op ecologische wijze hebben wij voor u dé oplossing: de EKO1000 ratten en muizenval

Met 100% natuurlijk voedsel lokt u de rat/muis het apparaat in. Zodra deze van het voedsel eet, wordt een sensor geactiveerd. Met een geavanceerd draaimechanisme komt het gevangen dier in een onderliggend deel van de EKO1000 terecht. Dit is gevuld met een vloeistof waardoor de ratten en muizen op een diervriendelijke wijze worden bedwelmd en zonder stress vrijwel direct sterven.

De dieren worden door de vloeistof op natuurlijke wijze geconserveerd. Door de uitgekiende techniek en de samenstelling van de vloeistof is dit apparaat absoluut veilig, reukloos en hygiënisch.

EKO 1000 is 100% biologisch en daardoor inzetbaar in elke omgeving, van ziekenhuis en voedings-middelenindustrie tot horeca, woonhuizen en de agrarische sector. EKO1000 is volkomen veilig voor u , uw gezin, huisdieren en milieu.

Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Regina Faunabeheer is EVM gecertificeerd in plaagdierpreventie en lid van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen.

EVM Logo
KAD Logo